Bơm trục vít Settima

  • Bơm trục vít Settima
  • Bơm trục vít Settima
  • Bơm trục vít Settima
  • Bơm trục vít Settima
  • Bơm trục vít Settima
  • Bơm trục vít Settima
  • Bơm trục vít Settima
  • Bơm trục vít Settima
  • Bơm trục vít Settima

Bơm trục vít Settima

Mã số: 000
Nhà sản xuất: SETTIMA
Giá bán: 0 đ

Phân phối bơm trục vít settima tại Việt Nam các loại: 

- Bơm một trục vít

- Bơm hai trục vít

- Bơm ba trục vít 

 

Bình luận

HOTLINE 24/7:  +84 908 0088 25

Thủy lực/ Hydraulics:  +84 903 939 027

Khí nén/ Pneumatics:  +84 908 998 396

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách !