Động cơ dạng răng khế

  • Động cơ dạng răng khế

Động cơ dạng răng khế

Mã số: 0000
Nhà sản xuất:
Giá bán: 0 đ
Loại: Động cơ dạng hoa khế
Lưu lượng: tới 500 cm³/vòng
Áp suất: tới 315 bar
Nhà sản xuất: Bosch Rexroth - Germany
Loại: Động cơ dạng hoa khế
Lưu lượng: tới 500 cm³/vòng
Áp suất: tới 315 bar
Nhà sản xuất: Bosch Rexroth - Germany

Bình luận

HOTLINE 24/7:  +84 908 0088 25

Phòng kinh doanh: +84 908 0088 25

Phòng dịch vụ:        (84-28) 3 771 5330

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách !