Khớp nối xoay

  • Khớp nối xoay

Khớp nối xoay

Mã số: 00000
Nhà sản xuất:
Giá bán: 0 đ
Số đường khí điều khiển: 1 / 2 đường
Nhiệt độ làm việc: 40°C
Lưy lượng: 1000 l/phút (400 l/phút đối với loại 2 đường)
Số đường khí điều khiển: 1 / 2 đường
Nhiệt độ làm việc: 40°C
Lưy lượng: 1000 l/phút (400 l/phút đối với loại 2 đường)

Bình luận

Sản phẩm khác

HOTLINE 24/7:  +84 908 0088 25

Phòng kinh doanh: +84 908 0088 25

Phòng dịch vụ:        (84-28) 3 771 5330

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách !