ĐO KIỂM TRA ĐỘ BẨN VÀ CHẤT LƯỢNG DẦU THUỶ LỰC (ĐỘ NHIỄM NƯỚC…)

Để đảm bảo hệ thông thủy lực hoạt động ổn định, bền lâu và hiệu quả, cần thường xuyên kiểm tra dầu thủy lực luôn nằm trong quy định hoạt động cho phép.

Thiết bị kiểm tra chất lượng dầu: Máy đo độ bẩn dầu FCU- 2110.

 -       Độ nhớt giới hạn của dầu: 5 ... 1000 mm²/s.

-       Hiện kết quả đo                       : ISO/ NAS:

-       Tiêu chuẩn đo                          : ISO 4406NAS 1638

-       Áp suất làm việc                      : 1 - 350 bar

    (15 - 5000 psi)

-       Nhiệt độ dầu đo                      : 0 ... +70 °C

 (30 ... 160 °