Dịch vụ thay thế và sửa chữa bình tích áp thủy lực

Công nghệ Quỳnh chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế bình tích áp thủy lực theo yêu cầu:

 

- Kiểm tra và đánh giá tình trạng bình tích áp theo yêu cầu

 - Nạp khí Nitơ cho bình tích áp

 - Thay thế ruột cho bình tích áp

Thay thế bình tích áp thủy lực

Đội dịch vụ Công Nghệ Quỳnh sửa chữa và thay thế bình tích áp trên tàu Vinalines Diamond