Kỹ thuật

  • Phương pháp đánh giá phát triển thủy điện bền vững Phương pháp đánh giá phát triển thủy điện bền vững
    Tìm kiếm công cụ thẩm định, đánh giá phát triển bền vững cho các công trình thủy điện là mục tiêu mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn hướng tới. Hội thảo "Giới thiệu phương pháp đánh giá phát triển bền vững thủy điện Trung Sơn" được tổ chức sáng ngày 24/9/2013, tại Hà Nội là một trong những bước chuẩn bị cần thiết để cụ thể hóa mục tiêu quan trọng này.